Welkom op de website van Stichting Projectkoor Etten-Leur!

Helaas ging ons Passieconcert 3 keer niet door vanwege corona.

Maar inmiddels zijn we weer gestart en hebben we op 15 mei een fijn optreden gehad met de uitvoering van de

Deutsche Messe van Franz Schubert.
Basbariton Noël Casteleyn zong als gastzanger enkele liederen uit Winterreise.

Maar we hebben nog meer in petto!!!

Op 25 maart 2023 gaan we weer een passieconcert verzorgen in de Lambertuskerk te Etten-Leur.

We gaan dan het mooie werk van César Franck uitvoeren: De zeven laatste woorden van Jezus aan

het kruis.

De voorbereidingen zijn begonnen: solisten en orkest zijn gecontracteerd, en er is een koor gevormd en de repetities starten op 2 januari.

Toegangskaarten zijn te bestellen door overmaking van €15 per kaart op
rekening NL44 RABO 0145 5724 98 tnv Projectkoor Etten-Leur ovv x ticket(s) Passieconcert 2023. Uw toegangsbewijs ligt dan bij de ingang van de kerk voor aanvang concert klaar onder de naam van de rekeninghouder.Dank u voor uw steun aan ons door te stemmen bij de actie: RABO Club Support.

De actie heeft ons deze keer ruim € 312 opgeleverd. Een mooi steuntje in de rug, nu in ieder geval de vaste kosten doorgaan.Klik op de verschillende tabbladen en u krijgt een indruk van wie wij zijn en wat wij te bieden hebben.

Wij hopen dat ons koor of onze uitvoeringen u zullen aanspreken
en dat wij u als deelnemer of als luisteraar eens mogen begroeten.

Hebt u vragen of wilt u contact met ons, dan kan dat via het tabblad "Contact".

Kijk in het tabblad "Actueel" voor de huidige projecten!!


Nu: enkele passiewerken te koop voor aantrekkelijke tweedehandsprijs !! Zie tabblad " Actueel ".


Privacy: wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Mocht u op deze website echter iets zien wat daarmee in strijd is, of als u niet via een foto in beeld wil zijn, laat ons dit dan weten.